winkelwagentje
Artikel(en)
€ 0.00
| winkelwagentje |

Losse Flodders

2005 (nieuwsberichten)

Frekie uitgereikt: De Sportbestuurder, december 2005

De Frekie-trofee 2005 is dit jaar toegekend aan Louis van Gaal en Truus Opmeer.
In winkelwagentje naar boven

Sauerbreij klaar voor ambassadeurstaken: De Sportbestuurder, okt. 2005

De Sportbestuurder sprak met één van de vertegenwoordigers van de nieuwe lichting ambassadeurs snowboardster Nicolien Sauerbreij. Ben je blij met de benoeming als ambassadrice en ben je niet bang dat dit ten koste zal gaan van de voorbereiding?
In winkelwagentje naar boven

Sportstimulering zinvol: De Sportbestuurder okt. 2005

Mensen moeten per groep worden gestimuleerd om meer te gaan bewegen. De meeste gezondheidswinst is te halen bij de jeugd, chronisch zieken, ouderen en mensen met overgewicht. Dit concluderen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO Kwaliteit van Leven. De conclusies van hun onderzoek worden opgenomen in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het ministerie van VWS. Met dit actieplan wil het ministerie vanaf 2006 lichamelijke activiteit van Nederlanders stimuleren. Bron o.a. website www.regering.nl
In winkelwagentje naar boven

Fiscale stimulans voor sportverenigingen: Persbericht VWS

Het kabinet wil vrijwiligersactiviteiten fiscaal aantrekkelijker maken. Daarom doet het kabinet in het Belastingplan 2006 het voorstel om het onbelaste jaarmaximum van de vrijwilligersvergoeding te verhogen naar 1500 euro. Dit schrijft staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in haar beleidsbrief "Iedereen moet meedoen" over vrijwillige inzet 2005-2007.
In winkelwagentje naar boven

Nederlanders bewegen meer. Bron website TNO okt. 2005

Nederlanders bewegen meer in hun dagelijks leven, blijkt uit onderzoek van TNO. Voldeed in 2002 nog slechts 52 procent van de volwassenen aan de beweegnorm, nu is dat 60 procent. Staatssecretaris Clémence Ross van het ministerie van VWS is verheugd over de positieve kentering.
In winkelwagentje naar boven

Startsubsidie €600.000 voor NL coach (persbericht VWS)

Staatssecretaris Clémence Ross (VWS) verstrekt NL Coach de komende 3 jaar een startsubsidie van in totaal 600.000 euro. In 2009 moet de organisatie zich bewezen hebben en op eigen benen kunnen staan.
In winkelwagentje naar boven

Landelijke actiedag Gym Moet 14 september

De directe aanleiding voor deze actiedag is het voornemen van de minister van onderwijs Maria van der Hoeven om de verplichte minimum lessentabel voor lichamelijk opvoeding los te laten. Dit heeft tot grote verontwaardiging geleid bij gezondheidsorganisaties, ouderverenigingen, sportbonden en leerlingen.
In winkelwagentje naar boven

Sportnota Tijd voor sport uit; persbericht min. VWS

In de nieuwe sportnota ‘Tijd voor sport’ staat onder meer dat het budget voor sport tot 2010 zal oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Zie elders in deze rubriek voor de volledige sportnota (pdf bestand).
In winkelwagentje naar boven

Tijd voor Sport, bewegen, meedoen, presteren; sportnota VWS (september 2005)

In de nota \'Tijd voor sport; Bewegen, Meedoen, Presteren\' worden de hoofdlijnen van het sportbeleid in de periode 2006-2010 weergegeven. Het kabinet streeft onder meer naar een gezondere levensstijl door sport en naar bevordering van topsportprestaties.
In winkelwagentje naar boven

Rosenmöller ambassadeur in strijd tegen overgewicht (persbericht VWS, sept. 2005)

Rosenmöller houdt zich bezig met het \'aanjagen van het convenant overgewicht\', zodat mensen gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. Hij is voorzitter van de convenantpartijen die een gezamenlijk actieplan uitwerken. Het convenant overgewicht is in januari 2005 getekend door de ministers van VWS en OCW, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Koninklijk Horeca Nederland, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Zorgverzekeraars Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, NOC*NSF en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties.
In winkelwagentje naar boven

Tipje sluier Nationaal Actieplan (toespraak Ross)

..\"In het Nationaal Actieplan zal ik me vooral richten op de jeugd en mensen die nauwelijks iets aan sport en bewegen doen. Fysieke beperkingen, culturele tradities en andere gewoonten weerhouden veel mensen van sportdeelname en bewegen. Om deze groepen aan het bewegen te krijgen is het noodzakelijk dat naast VWS ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk de sport zelf, maar ook de recreatiesector, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars en de fitnessbranche\"..
In winkelwagentje naar boven

Dagelijks sportaanbod op 90% scholen (toespraak Ross)

..\"Dat vertaalt zich onder meer in het versterken van de samenwerking tussen sport en onderwijs. Concreet wil ik, samen met het ministerie van Onderwijs, ervoor zorgen dat in 2010 op 90 procent van alle scholen een dagelijks sportaanbod verzorgd wordt. Dat kan zowel tijdens schooltijd zijn, als daarna. Om dat te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk dat leerkrachten zich gaan inzetten voor sportverenigingen en sportverenigingen sportlessen op scholen gaan verzorgen\"..
In winkelwagentje naar boven

Bij handbal beschermt gerichte warming-up wel tegen blessures

Een goede warming-up voorafgaand aan handbaltrainingen of wedstrijden halveert het blessureleed. Dat blijkt uit onderzoek onder 120 Noorse handbalteams met spelers van 15 tot 17 jaar oud. De helft van de teams kreeg een seizoen lang een op de handbalsport toegespitste warming-up training. De andere helft bleef trainen zoals ze altijd al deden.
In winkelwagentje naar boven

Ross komt op voor scheidsrechters (persbericht Min. van VWS)

‘Iedereen moet goed beseffen dat zonder een scheidsrechter er geen sportwedstrijd kan worden gespeeld. En zonder wedstrijden verdwijnt een aantal belangrijke vaardigheden, die je kunt leren tijdens het sporten: samenwerken, discipline tonen, kunnen omgaan met de vreugde van de winst en de teleurstelling van het verlies. Sport levert dan ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de sociale samenhang in de samenleving.’
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligerswerk in de georganiseerde sport versterkt (persbericht NOC*NSF)

Recentelijk ondertekenden NOC*NSF, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV) en CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, een driejarige alliantie. De alliantie moet het vrijwilligerswerk in de georganiseerde sport versterken.
In winkelwagentje naar boven

Acht Groninger bedrijven investeren in gezondheid (persbericht Huis voor de Sport Groningen, jan. 2005)

Acht Groninger bedrijven investeren in het zogenaamde Groninger Sport Model om bewegingsarmoede en overgewicht van kinderen te voorkomen.
In winkelwagentje naar boven

Convenant overgewicht; balans tussen eten en bewegen (persbericht VWS jan. 2005)

Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op donderdag 27 januari het convenant overgewicht getekend met diverse organisaties en het bedrijfsleven.
In winkelwagentje naar boven

Abonnees