winkelwagentje
1 Artikel(en)
€ 0.00
| winkelwagentje |

Wet- en regelgeving

Overige

Wet- en regelgeving sportverenigingen, vernieuwde uitgave apr. 2007 (NOC*NSF, Ernst en Young, Holland van Gijzel adv.)

Met deze geheel vernieuwde uitgave willen we u steunen bij het uitoefenen van uw bestuurstaak. We hebben daarom de belangrijkste wetten en regels voor sportclubs en sportclubbestuurders op een rij gezet, aangevuld met voorbeelden. Aan de hand van dit boekje kunt u snel nagaan of de zaken binnen uw club goed geregeld zijn, of dat u moet bijsturen. De uitgave is te bestellen door een e-mailtje te sturen naar info@noc-nsf.nl o.v.v: Sport en fiscus Publicatienummer 2007-002, Naam organisatie, Naam contactpersoon, Adresgegevens contactpersoon.
In winkelwagentje naar boven

Rookafspraken een complex probleem? Checklist voor verenigingen: De Sportbestuurder, nov. 2005

Om rookafspraken te kunnen naleven moeten leden en bezoekers weten welke regels er zijn. Gebruik de campagnematerialen. Ook als u niet verantwoordelijk bent voor het maken van de rookafspraken is het van belang uw leden te informeren dat ze in sportaccommodaties met rookafspraken te maken krijgen. Zie ook www.rokenendewet.nl en www.sport.nl
In winkelwagentje naar boven

ABC wet- en regelgeving (bron KNAU website)

De KNAU heeft een ABC voor wet- en regelgeving opgesteld. Alfabetisch vind u een aantal termen die sportbestuurders op weg helpen om vervolgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving terug te kunnen vinden. Voor dit artikel is derhalve dank verschuldigd aan de KNAU. De redactie houdt zich aanbevolen voor aanvullingen. Kijkt u ook eens in ons Serviceproduct H3: Wet- en regelgeving, te bestellen via www.sportvraag.nl
In winkelwagentje naar boven

Rookafspraken. Da\'s wel zo sportief (De Sportbestuurder, sept. 2004)

Roken en sport gaat niet samen. Toch wordt in veel sportaccommodaties gerookt terwijl niet-roken steeds meer de sociale norm wordt in Nederland. Recentelijk gaf Erica Terpstra het startsein voor de campagne \'Rookafspraken. Da\'s wel zo sportief\'. Zelfregulering het toverwoord?
In winkelwagentje naar boven

Groningen duidelijk over wetgeving (aug. 2003)

Naar aanleiding van vier symposia in Groningen over met name wet- en regelgeving, spraken we met Andries Klompstra verenigingsman en professioneel adviseur in hart en nieren.
In winkelwagentje naar boven

Beslissen jeugdleden mee op de ALV? (mei 2003)

Minimaal ťťn keer per jaar schrijft uw vereniging de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit. Voor verenigingen met veel jeugdleden kan het zaak zijn het huishoudelijk reglement er eens op na te slaan. Hoe heeft uw vereniging het stemrecht van jeugdleden geregeld?
In winkelwagentje naar boven

De tabakswet en de sport; ingrijpende wijzigingen voor sportkantine (jan. 2003)

Dat roken en sport niet samen gaan is de sport het met de overheid al jaren eens. Inmiddels is de Tabakswet aangescherpt, met merkbare gevolgen voor de sport. Zo mag er niet meer gerookt worden in sportkantines van buitensportaccommodaties. De uitvoering en handhaving van deze wet betekent echter een enorme lastenverzwaring voor sportbestuurders.
In winkelwagentje naar boven

Knelpunten in wet en regelgeving nog steeds actueel (okt. 2002)

We moeten de handen ineenslaan om iets met de geconstateerde knelpunten te doen. We weten allemaal dat het al lastig genoeg is om die 30.000 sportverenigingen draaiende te houden los van de 37 knelpunten uit het rapport 'Een zware wissel'.
In winkelwagentje naar boven

Verslag van regionale sportcongressen over o.a. wet- en regelgeving (De Sportbestuurder, december 2003)

De sportcongressen zijn het tastbare resultaat van de samenwerking tussen provinciale sportraden, bonden en gemeenten.Zie ook Serviceproduct H03 Wet- en regelgeving.
In winkelwagentje naar boven

Abonnees