winkelwagentje
1 Artikel(en)
€ 0.00
| winkelwagentje |

Wet- en regelgeving

Drank- en horecawet

VWA: sportkantines controleren onvoldoende op leeftijd bij alcoholverkoop

Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hebben in 2007 een groot aantal sportkantines gecontroleerd op bepalingen uit de Drank- en Horecawet. Daaruit bleek dat de controle op de leeftijdsgrenzen nog altijd onvoldoende wordt nageleefd
In winkelwagentje naar boven

Examen Sociale HygiŽne voor sportverenigingen: De Sportbestuurder, okt. 2005

Alle sportverenigingen die zelf een kantine exploiteren dienen in het bezit te zijn van een gemeentelijke vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet. Een vergunning om een kantine te mogen exploiteren wordt pas afgegeven als er, naast een aantal andere eisen, minimaal twee personen aan de vereniging zijn verbonden die in het bezit zijn van een verklaring sociale hygiŽne. Om mensen de mogelijkheid te geven deze verklaring te halen, organiseren de provinciale sportraden sportspecifieke examentrainingen en het examen sociale hygiŽne
In winkelwagentje naar boven

Gele kaart voor sportieve biertappers (De Sportbestuurder, juni 2004)

Controleurs van de VWA hebben in het najaar van 2003 545 sportkantines bezocht. Tegen 16 verenigingen werd proces verbaal opgemaakt, waarvan 7 keer voor de verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. 204 verenigingen kregen een waarschuwing.
In winkelwagentje naar boven

Alcohol in sportkantines. Drie voorbeelden uit de praktijk (2002, art. 347)

Veel verenigingen hebben inmiddels hun barvrijwilligers opgeleid en voldoen aan alle andere voorwaarden. In dit artikel komen een drietal verenigingen aan de orde.
In winkelwagentje naar boven

Sportverenigingen wachten controles kritisch af, oktober 2003.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kondigde strenge naleving van de gewijzigde Drank- en Horecawet af. Verenigingen zeggen stuk voor stuk alles in orde te hebben, maar wachten de onaangekondigde bezoeken desondanks met wantrouwen af. 'Ze kunnen ons als vereniging niet overal verantwoordelijk voor houden'.
In winkelwagentje naar boven

NOC*NSF en IOS zetten zich in voor barvrijwilligers (mrt. 2002, art. 197)

Het project Alcohol in Sportkantines (project van NOC*NSF en IOS) nader toegelicht. Inclusief de belangrijkste gevolgen van de wet voor de sportclub.
In winkelwagentje naar boven

Bob jij of Bob ik, alcohol in de sportkantines (okt. 2002)

De praktijk van de Bob campagne. Met in het artikel een stroomschema waarin verenigingen kunnen nagaan of ze aan alle voorwaarden voldoen die de Drank- en Horecawet vraagt.
In winkelwagentje naar boven

Brochure Alcohol en de Wet (NIGZ, jan. 2001)

Informatie over de nieuwe Drank- en Horecawet voor jongeren en hun opvoeders. Lees meer in deze brochure van het NIGZ.
In winkelwagentje naar boven

Handhaving Drank en Horecawet (info KvW feb. 2002)

De nieuwe Dank en Horecawet sinds 1 november 2000 van kracht en heeft als uitgangspunt een verantwoorde verstrekking van alcohol. Lees meer in dit persbericht van de Keuringsdienst van Waren.
In winkelwagentje naar boven

Abonnees