winkelwagentje
1 Artikel(en)
€ 4.00
| winkelwagentje |

Beleid⊂rubriekid=20⊂rubriektitel=Doelgroepen

Vrijwilligers

Ik ben er toch maar weer ingedoken, interview met Herman Smienk kernvrijwilliger: De Sportbestuurder, dec. 2005

De basis van de Nederlandse sportcultuur ligt bij de sportvereniging. Het ministerie van VWS rekent ook de komende jaren op de kracht van de sportvereniging en haar vrijwilligers. De vrijwilligerscultuur die de sportvereniging in Nederland al ruim 100 jaar overeind houdt is tegelijk uniek en kwetsbaar. Dit interview met Herman Smienk (57) veelzijdig bestuurder is daar een mooi voorbeeld van.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwillige inzet wordt beloond: De Sportbestuurder, oktober 2005.

Blijft de vrijwilligersvergoeding onder het maximale bedrag van 1500 euro, dan hoeven de verstrekkende organisatie noch de ontvangende vrijwilliger de onkosten op te geven bij de belastingdienst. Dit scheelt de vrijwilligersorganisaties veel administratief werk en leidt tot meer flexibiliteit om vrijwilligers een vergoeding te geven. Naast deze voornemens is sprake van een trendbreuk. Er wordt niet langer gesproken over vrijwilligerswerk maar over vrijwillige inzet. VWS en anderen kiezen voor deze terminologie om duidelijk te maken dat het karakter van de taken die vrijwilligers doen zich heeft gewijzigd. Mensen zijn "slechts" te motiveren voor kortdurende klussen bij de vereniging. Wanneer de klussen teveel op werk gaan lijken haakt men af. Vrijwilligers willen zich inzetten voor korte klussen niet voor werk. De Sportbestuurder polsde de mening van verenigingsbestuurders over het verhogen van de maximale belastingvrije vergoeding.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligersvergoeding meer dan verdubbeld (De Sportbestuurder, sept. 2005)

Volgend jaar wordt de maximaal onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd van € 735 naar € 1.500 per jaar. Dat betekent een aanzienlijke verruiming van het bedrag dat u vrijwilligers in uw organisatie kunt geven zónder dat er voor hen een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangenomen.
In winkelwagentje naar boven

Arrest: vrijwilliger is flexwerker (persbericht ANP, mei 2005)

Verenigingen en organisaties met vrijwilligers moeten hun aansprakelijkheidspolis goed nakijken. Voortaan hebben vrijwilligers soortgelijke rechten als uitzendkrachten. De werkgever wordt voor hen aansprakelijk.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligers werven 2 (De Sportbestuurder, april 2004)

In dit tweede artikel uit de serie werven van vrijwilligers aandacht voor verschillende wervingsmogelijkheden.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligers werven 1 (De Sportbestuurder, april 2004)

Het werven en eventueel selecteren van vrijwilligers is voor de meeste verenigingen een regelmatig terugkerende activiteit. De Sportbestuurder besteedt in twee artikelen aandacht aan het werven van vrijwilligers. Dit artikel behandelt vooral de voorbereidingen van de wervingsactie.
In winkelwagentje naar boven

LISA en EMMA maken vrijwilligerswerk leuk (jan. 2003)

Een gesprek met Paul Brinkman en Willem Coppoolse over LISA en EMMA. Hoe twee 'vrouwen' de interne organisatie en communicatie fundamenteel hebben veranderd.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligersproblematiek? Het is maar hoe je het bekijkt (apr. 2002)

Het onderwerp vrijwilligersbeleid leeft. Enkelen zeggen het probleem is zo nijpend dat ze geen uitweg meer zien.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligerswerk vanuit marketingperspectief (okt. 2002)

Een onorthodoxe kijk op het benaderen van vrijwilligers biedt goede kansen is de conclusie van dit artikel.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligersbeleid hot or not (okt. 2003)

Vrijwilligersorganisaties starten voortvarend met het opstellen van een prachtig vrijwilligersbeleid om nieuwe vrijwilligers te werven. Een gesprek met twee sportbestuurders die dit proces doorliepen.
In winkelwagentje naar boven

Afkopen vrijwilligers bespreekbaar? (mei 2003)

Maak leden bewust van het feit dat ze lid zijn van een vereniging en niet van een sportschool. Vrijwilligerswerk hoort bij een sportclub.
In winkelwagentje naar boven

Vrijwilligersvergoeding m.i.v. 2004 (feb. 2004)

De vrijwilligersvergoeding is een wettelijke regeling waarbij aan een vrijwilliger maximaal € 21,- per week met een maximum van € 735,- per jaar mag worden uitbetaald zonder dat daarvoor bonnetjes hoeven te worden overlegd.
In winkelwagentje naar boven

Evenementen profiteren van planmatige aandacht voor vrijwilligers (okt. 2002)

De vrijwilligerscoördinator aan het werk. Belangrijk in deze organisatie zijn de korte lijnen. Er is een duidelijk schema waarbij in een oogopslag duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
In winkelwagentje naar boven

Hoe kom je aan vrijwilligers? (dec 2002)

Werving van vrijwilligers kan ook anders. Via het Vrijwilligers Centrale Netwerk, werken meer dan 130 vestigingen samen, met als doel te bemiddelen tussen vrijwilligersorganisaties en ruim drie miljoen vrijwilligers.
In winkelwagentje naar boven

Abonnees