winkelwagentje
Artikel(en)
€ 0.00
| winkelwagentje |

Colofon

www.sportvraag.nl is een initiatief van Sportscan.
De Sportbestuurder is een onafhankelijk digitaal vakblad voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen.

Serviceproducten
Sportscan biedt lezers de mogelijkheid over verschillende onderwerpen aanvullende informatie op te vragen via de Serviceproducten. Zie de informatie in de Nieuwsbrieven en de site www.sportvraag.nl

Uitgever en redactie De Sportbestuurder en www.sportvraag.nl
Stuur uw berichten naar:
Sportscan BV
Postbus 40094, 8004 DB Zwolle
redactie@sportscan.nl
Tel: 038 - 422 71 68
Fax: 038 - 422 75 26

Hoofdredactie
Erik Holtman
Sportscan BV, Zwolle
E-mail: holtman@sportscan.nl

Ontwikkeling, vormgeving en opmaak De Sportbestuurder en sportvraag.nl
Sportscan BV, Zwolle

Aan deze site werkten in meer of mindere mate mee:
Michiel Huijgen, Ellen Scholten, Marijje Ronde, Sjoerd Lohuis, Erik Holtman en indirect alle met naam en toenaam genoemde auteurs en organisaties.

Abonnementenadministratie
Sportscan BV
Postbus 40094, 8004 DB Zwolle
E-mail: lid@sportscan.nl
Tel.: 038 - 422 71 68
Fax: 038 - 422 75 26

Abonnees op De Sportbestuurder hebben vrije toegang tot www.sportvraag.nl en kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de Serviceproducten. Voor aanmelden als abonnee: maak gebruik van de site www.sportvraag.nl. Een abonnement op De Sportbestuurder kost € 20,50 per jaar. U ontvangt De Sportbestuurder dan 6 keer per jaar in uw mailbox en krijgt flinke korting op de Serviceproducten (zie ook de pagina Service). Eén maand voordat uw abonnement verloopt ontvangt u van ons een factuur in uw mailbox. Bij tijdige betaling blijven uw inloggegevens bruikbaar. Wijzigingen kunt u doorgeven via bovenstaand adres of via de link wijzigen in de nieuwsbrief. Het is niet toegestaan de unieke combinatie van uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord aan anderen te verstrekken, dan wel anderen gebruiksrecht tot de site te geven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW.

Advertentie-acquisitie
Sportscan BV
Postbus 40094, 8004 DB Zwolle
Tel.: 038 - 42 71 68
Fax: 038 - 422 75 26
E-mail: advertentie@sportscan.nl

Copyright
Geen van de uitgaven via De Sportbestuurder, www.sportvraag.nl dan wel de Serviceproducten mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het auteursrecht van De Sportbestuurder en de daarin verschenen artikelen alsmede de informatie via de Serviceproducten worden door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever, mits uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiŽren te innen of daartoe in en buiten rechte op te treden.

Disclaimer
Sportscan BV streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde artikelen in De Sportbestuurder, de Serviceproducten en op de site www.sportvraag.nl. Sportscan BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Er kunnen echter onjuistheden voorkomen. Sportscan BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Abonnees